20161206_114108_1Atliekos – opi problema visame pasaulyje. Ne išimtis ir Lietuva. Visos valstybės susiduria su augančiu atliekų kiekiu, kurį skatina gyventojų beatodairiškas vartojimas. Atliekos yra visuomenės augimo modelio, paremto vartojimu, pasekmė. Jos niekur nedings, tačiau jų kiekis priklauso nuo to, koks bus požiūris į jas ir kaip jas tvarkysime: ar toliau šalinsime į sąvartynus, ar išmoksime naudoti kaip vertingas žaliavas naujiems produktams gaminti.
Aplinkosauginė gerovė prasideda nuo kiekvieno žmogaus. Vykstantys aplinkos pokyčiai verčia vis labiau susimąstyti apie žmogaus veiklos padarinius aplinkai. Ekologinių problemų apkrova vis didėja, visus nemalonius ekologinius procesus lemia nedarnus ūkio vystymas, nesaikingas gamtinių išteklių naudojimas. Daugiausiai rūpesčių pasauliui keliantis vartojimo produktas yra atliekos. Atliekų kiekis didėja augant pramonei ir gerėjant žmonių gyvenimo lygiui. Atliekos lemia sąvartynų ploto didėjimą, neigiamą poveikį dirvožemiui, orui ir gruntiniams vandenims, žmogaus sveikatai. Visa, kas pagaminama, parduodama, suvartojama, anksčiau ar vėliau tampa atliekomis. Dauguma atliekų susidaro dėl žmogaus veiklos, todėl jis yra pagrindinis atliekų gamintojas ir jų savininkas. Atliekos visai neišnyks, kad ir kaip stengsimės mažinti jų kiekį. Svarbu išmokti valdyti atliekų srautus, tobulinti atliekų tvarkymo būdus, taip pat svarbus aspektas yra visuomenės švietimas, aktyvus dalyvavimas atliekų mažinimo procese. Vienas iš būdų mažinti atliekų kiekį – plėsti atliekų rūšiavimo mastą ir perdirbimą.
Atliekos – tai perskaityti laikraščiai, sulūžę žaislai, maisto likučiai, seni rūbai, įvairiausi indeliai, dėžutės, buteliai ir kt. Daugelis atliekų netaps šiukšlėmis, jeigu mokėsime jas tinkamai panaudoti dar kartą.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja gamtosauginės mokyklos veikloje. Gruodžio mėn. 6 – 9 dienomis buvo organizuota darbelių, sukurtų iš atliekų, paroda. Juos kūrė penktų klasių mokiniai su gamtos mokytojomis Janina Krutkevičiene ir Gražina Ruginiene. Šios parodos tikslas – parodyti progimnazijos bendruomenei, kad daugelį daiktų galima panaudoti dar kartą ir taip sumažinti atliekų kiekį, rūpintis atliekų rūšiavimu ir aplinkos tvarka bei švara.

Gamtos mokytoja Gražina Ruginienė