1Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos ekologų būrelio ,,Žaliuoju taku“ nariai dalyvauja konkurse ,,Vandens telkinių tyrimas“. Tyrimams pasirinkome Akmenos upės atkarpą, esančią miesto centre, netoli mokyklos. Prieš atlikdami tyrimą, pasikartojome savo žinias apie upę: ištaka, žiotys, intakai, klimatinės sąlygos. Upę turime vadinti Akmena – Danė, mat nuo Egliškių gyvenvietės Klaipėdos rajone upė vadinama Dane.
Pirmiausia įvertinome upę vizualiai. Dėl didelio kritulių kiekio upė labai patvinusi, vanduo drumzlinas, kadangi suteka vanduo iš pakrantėse esančių dirbamų laukų. Žemiau tyrimo vietos į Akmeną įteka Pastauninko upelis, jo vanduo daug švaresnis. Tyrėme amonio, fosfatų, nitratų kiekį ir vandens rūgštingumą. Akmenos upės vanduo mažai užterštas.
Pastebėjome, kad upės pakrantėje labai sumažėjo šiukšlių. Manome, kad dėl taromatų įrengimo. Pamatėme, kad Pastauninko upelio vanduo daug švaresnis, mat jis teka per miestą ir pakrantėse nėra sodų ir daržų.Siūlome riboti žmonių veiklą upės pakrantės rekreacinėje zonoje.

Mokyklos inf.