IMG_4106Pastaraisiais metais, kalbant apie vaikų ugdymą bei švietimą, itin dažnai išgirstame akcentuojant teorinių žinių pritaikymo praktikoje, praktinio eksperimentavimo, gamtamokslinio tyrinėjimo svarbą. Šioje srityje nemažai yra nuveikusi ir mūsų, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla (mokykloje įkurta ir moderniomis priemonėmis aprūpinta laboratorija bei veikianti interaktyvioji klasė). Todėl šiais mokslo metais buvo nuspręsta savo sukaupta patirtimi pasidalinti bei naujų idėjų pasisemti mokykloje organizuojant respublikinę gamtamokslinę praktinę konferenciją.
Tad šių metų spalio 30 d. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla sulaukė gausaus būrio svečių iš skirtingų Lietuvos miestų mokyklų. Į respublikinę gamtamokslinę praktinę konferenciją „Jaunųjų tyrėjų laboratorija“ lydimi savo mokytojų atvyko jaunieji mokslo tyrinėtojai, eksperimentuotojai iš Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos, Prano Mašioto progimnazijos, mokyklos-darželio „Varpelis“, Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro, Plungės Senamiesčio mokyklos, Palangos Vlado Jurgučio, Gargždų „Kranto“ pagrindinių mokyklų, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos, Telšių „Kranto“ bei Gargždų „Minijos“ progimnazijų. Tolimiausi renginio dalyviai atvyko iš Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos.
Šauniai konferencijai pasiruošusios komandos susirinko ir iš mūsų Kretingos miesto bei rajono mokyklų – Kurmaičių pradinės mokyklos, Darbėnų gimnazijos, Kartenos bei Baublių mokyklų-daugiafunkcių centrų ir, žinoma, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos.
Pagrindinis šios konferencijos tikslas – ugdyti mokinių gamtamokslinį raštingumą, skatinti stebėti ir tyrinėti supančią aplinką, pasidalinti žiniomis ir patirtimi apie tyrimų metodų taikymą.
Renginį gražia menine kompozicija – šokiu „Varliukai“ pradėjo mūsų mokyklos 1-2 klasių šokių kolektyvas „Arabeskas“ (vadovė J.Kiškienė), o „Spalvotų burbulų“ pasirodymą pademonstravo mokytojos A.Šličienės parengtos antrokės. Konferencijos dalyvius bei svečius pasveikino bei kūrybinės sėkmės mokslinių tyrinėjimų srityje palinkėjo mokyklos direktorius Julius Gindulis.
Pirmoje gamtamokslinės konferencijos dalyje, vykusioje mokyklos aktų salėje, dalyviai bei svečiai turėjo galimybę stebėti net šešis skirtingus bandymus bei eksperimentų pristatymus. Na, o po pertraukos antroji konferencijos dalis persikėlė į kabinetus, kur padedant mokytojoms – moderatorėms jaunųjų tyrėjų bei jų mokytojų komandos pademonstravo dar 19 įdomių bandymų bei eksperimentų. Su didžiuliu smalsumu bei susidomėjimu renginio dalyviai stebėjo, kaip susidaro rūkas, kyla putojantis fontanas, ugnikalnis; kaip galima piešti ant pieno, vandeniu plukdyti plastiliną ar net vaikščioti kiaušiniais; kaip padaromas dirbtinis sniegas, kokia yra dujų galia, ką reiškia vandens tankis; kas yra tonoskopas, kokie įdomūs ir daug žinių suteikiantys yra trumpalaikiai bei ilgalaikiai eksperimentai, atliekami su augalais ir kt.
Jaunieji tyrėjai pristatydami savo bei stebėdami kitų demonstruojamus bandymus ne tik įdomiai ir prasmingai praleido kupiną įspūdžių dieną, bet įgijo daug naujų gamtamokslinių žinių. Stebėdami vaizdingus eksperimentus suprato ne vieną fizikos dėsnį, parodė savo šaunius gebėjimus, kaip įgytas teorines žinias galima įdomiai ir kūrybingai pritaikyti praktinėje tiriamojoje veikloje.
Baigiamoji konferencijos dalis – refleksija, kurios metu kiekviena komanda turėjo galimybę apibendrinti tai, ką naujo sužinojo, pastebėjo ar patyrė šio renginio metu. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Viskontienė visus jaunuosius tyrėjus dar kartą pasveikino ir apdovanojo mokyklos padėkos raštais, o mokinius parengusiems mokytojams buvo įteikti Kretingos rajono švietimo centro pažymėjimai. Po renginio visi svečiai ir dalyviai buvo pakviesti į Kretingos muziejaus žiemos sodą.
Tikėtina, kad galbūt iš pirmo žvilgsnio paprastas bandymas ar eksperimentas ne vieną jaunąjį tyrėją įkvėps ateityje pasirinkti būtent mokslininko tyrėjo kelią. Galbūt ateityje šių vaikų mąstymo, gebėjimo tinkamai taikyti įgytas žinias dėka bus sukurtas ne vienas svarbus išradimas, pagrįstas ne vienas fizikos dėsnis. Tad stebėkime, ieškokime, bandykime, atraskime!

Konferencijos organizatorių inf.