IMG_0996.resizedVasario mėnesį Alksniupių pagrindinės mokyklos gamtosaugininkai paskyrė klimato kaitai. Būrelių metu, ir su vyresniais, ir su mažaisiais gamtosaugininkais diskutuota apie klimato kaitą. Išsiaiškinta, kas yra šiltnamio efektas, kaip jis susijęs su visuotiniu atšilimu, ką mums tai reiškia, ką žmonija jau daro ir kaip kiekvienas galime prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.
Mokyklos gamtosaugininkai darė informacinius lapelius apie klimato kaitos padarinius, kuriais skatino taupyti elektrą, vandenį, popierių ir pan. Šiuos lapelius prilipdėme mokykloje šalia elektros jungiklių, vandens čiaupų, kopijavimo aparato, tualetuose. Antro aukšto koridoriuje padarytas didelis stendas apie klimato kaitą. Balandžio mėnesį akcijos „Darom“ metu planuojama paskaita „Klimato kaita“, skirta visai mokyklos bendruomenei.
Klimato kaita kelia visų susirūpinimą, todėl svarbu, kad ateityje būtų imtasi vis griežtesnių priemonių siekiant mažinti visuotinį atšilimą ir stabdyti katastrofiškus jo padarinius.

Jurgita Beklešovienė,
Gamtosaugininkų būrelio vadovė