fotoŠ. m. balandžio 8 d., šeštadienį, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos kvietė visus miškui neabejingus į visuotinę miško sodinimo talką – Nacionalinį miškasodį 2017. Jau antri metai į šią akciją įsijungė ir būrys mūsų mokyklos bendruomenės narių.
Atvykusius talkininkus pasveikino Kazlų Rūdos miškų urėdas Linas Bružinskas. „Pavasarinis miškasodis yra skola miškui, vienas didžiausių ir prasmingiausių miškininkų darbų“,- kalbėjo urėdas. Ąžuolų Būdos girininkijoje šiemet sodinome beržo ir juodalksnio sodinukus. Mokytojos D.Botyriūtė, N.Gelgotienė, R.Vaivadienė, R.Žemaitienė bei 6-9 klasių mokiniai su mokyklos tėvų klasės atstove A.Stankevičiene skirtinguose plotuose sodino sodinukus, išaugintus urėdijos medelyne.
Miškasodžio metu Ąžuolų Būdos girininkijoje buvo įveistas 1,6 ha plotas, pasodinta 3400 vnt. beržo ir 1900 vnt. juodalksnio sodinukų. Mūsų mokyklos bendruomenei yra svarbu Lietuvos miškai ir jų ateitis, todėl mes prisidedame prie miškų atkūrimo.
Visiems mūsų mokyklos pagalbininkams dėkojame už prasmingą veiklą atkuriant ir gražinant mūsų miškus.

Rasa Žemaitienė,
Gamtosauginės programos koordinatorė