Rugsėjo mėn. 27 dieną Kauno Milikonių progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai dalyvavo tradicinėje turizmo dienoje, kuri vyko Kauno Ąžuolyne. Kartu su klasės auklėtojomis mokiniai pagal nuorodas praėjo trąsą, surado nurodytus punktus ir paėmė pažymėtas priemones. Viena iš užduočių buvo sugalvoti ketureilį apie fizinį aktyvumą ir jo naudą sveikatai. Čia pasireiškė tikras mokinių išradingumas. Pasiekę galutinį tašką, išmėgino rankos taiklumą lėkščiasvydžiu. Taikliausi buvo apdovanoti prizais. Eidami trąsa, mokiniai privalėjo atlikti ir gamtos pažinimo užduotį: išspręsti gyvūnų ir augalų pažinimo ratažodį, prisiminti parko lankytojų taisykles. Mokiniams gerai sekėsi atlikti užduotis, nuotaika buvo puiki.
Tradicine tapusi turizmo diena – tai galimybė pabūti darnoje su gamta, aktyviai pajudėti, pamąstyti apie būtinumą rūpintis savo sveikata.

Kūno kultūros mokytoja Vilma Lenzienė
Biologijos mokytoja Genovaitė Zimnickienė