Judumo savaitė tai didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Todėl rugsėjo 16-20 dienomis ir mūsų darželyje vyko judumo savaitė -„Keliaujame į sporto šalį“. Juk svarbu, kad smagios fizinio aktyvumo užduotys vyktų gryname ore, kad vaikai laisvai pajudėtų, grūdintųsi ir būtų vikrūs, šoklūs ir greiti. Kiekvieną savaitės dieną numatėme vis naujas sporto rūšis.
„Kelionę į sporto šalį“ pradėjome visuotine mankšta darželio kieme. Mažesnieji vaikai sportavo savo aikštelėse kieme, kur rado du naujus sportinius įrenginius su „įkopimo kalneliais“ ir čiuožynėmis, šokinėjo su kamuoliais – šokliukais, važinėjosi su paspirtukais, treniravo greitumą su parašiutais, mėtė kamuolius į krepšį. Prisijungti prie judumo savaitės raginome ir tėvelius, stengdamiesi atkreipti tėvų dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai, skatinome nevažiuoti mašinomis, o ateiti į darželį pėsčiomis.
Didieji darželio vaikai daug keliavo – aplankė mišką prie Germanto ežero, kopė į Džiugo piliakalnį ir surengė svingių lenktynes „Kranto“ mokyklos stadione. Judumo savaitę užbaigėme futbolo turnyru ir smagiu visų darželio vaikų šokiu.
Judumo savaitė baigėsi, bet mes ir toliau būsime fiziškai aktyvūs. Juk judėjimas tai darbingumo, veiklumo ir gyvybingumo požymis.

Ramutė Gruzbarzdienė,
Telšių lošelio-darželio „Žemaitukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui