Gamtosauginis komitetas

Įsijungus į Gamtosauginių mokyklų programą, pirmiausia reikės sudaryti Gamtosauginį komitetą. Gamtosauginis komitetas turi atspindėti Jūsų mokyklos bendruomenę.

Mokyklos Gamtosauginio komiteto veikloje turėtų dalyvauti (tokia komiteto sudėtis nėra privaloma):

 • Mokyklos administracijos atstovai;
 • Mokytojai;
 • Mokiniai (būtinai);
 • Tėvų atstovai;
 • Techninis mokyklos personalas: valytoja, valgyklos darbuotoja, ūkio dalies darbuotojais
 • Vietos valdžios atstovai: savivaldybės administracijos ekologas, švietimo skyriaus atstovas, seniūnas;
 • Kiti socialiniai įstaigos partneriai: vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ar įmonių (pvz. atliekų tvarkymo) atstovai.

Pagrindinės Gamtosauginio komiteto funkcijos:

 • Įtraukti mokinius į gamtosauginių sprendimų priėmimą įstaigoje;
 • Įtraukti visą mokyklos bendruomenę į Gamtosauginių mokyklų programą;
 • Rodyti pavyzdį ir skatinti kitų ekologines iniciatyvas;
 • Informuoti apie gamtosauginę mokyklos veiklą.

Gamtosauginio komiteto sudėtis ir forma yra laisva. Įstaiga pritaiko esminius komiteto nuostatus mokykloje jau įsigalėjusioms tradicijoms.
Komitetas turi protokoluoti savo sprendimus.
Apie Gamtosauginio komiteto sprendimus turėtų būti informuojama informaciniame stende.
Su Gamtosauginio komiteto veikla turi būti supažindinama mokyklos Taryba.

Pavyzdžiai

Mažais gamtosauginiais komitetais gali būti kiekviena klasė. Tėvai, mokytojai, mokiniai aptaria gamtosauginę veiklą per susirinkimus ir planuoja tolimesnę veiklą, kurią derina su mokyklos Gamtosauginiu komitetu.
Šalia jau veikiančios Mokyklos tarybos galima sufomuoti ir Gamtosauginių mokyklų komitetą, kurio sprendimus vykdytų atskiros mažesnės grupės (klasės, būreliai ir pan.).
Jei mokykloje veikia moksleivių taryba, galima į ją išrinktus klasių atstovus deleguoti ir į Gamtosauginį komitetą.
Taip pat ktyviausi mokiniai gali būti į komitetą gali būti išrenkami iš kiekvienos klasės.

Kad ir koks būtų Gamtosauginis komitetas, svarbiausia, kad jo veikloje aktyviai dalyvautų mokiniai, ir jis sėkmingai vykdytų kitus 6 Gamtosauginei mokyklai keliamus reikalavimus.