Aplinkosauginis auditas

Prieš pradėdami vykdyti gamtosaugines veiklas, turite išanalizuoti esamą situaciją. Jums būtina nustatyti, kas įstaigoje jau padaryta, o kuriose srityse dar galima pasiekti pokyčių. Gamtosauginių mokyklų programa turi būti orientuota į mokyklos bendruomenės aplinkosauginį švietimą.

Aplinkosauginio audito tikslai:

  •  Išanalizuoti bendrą mokyklos ekologinę situaciją;
  • Atlikti detalų tyrimą, visapusiškai išanalizuojant mokyklos aplinką;
  • Padėti mokiniams ir bendruomenei suprasti įvairių procesų įtaką;
  • Padėti nustatyti, ko mokykla turi siekti pirmiausia.

Pasistenkite, kad kuo didesnė mokyklos dalis įsitrauktų į aplinkosauginį auditą. Svarbu, kad atliekant auditą dalyvautų moksleiviai.

Kaip atlikti aplinkosauginį auditą?

Pirmiausia, turite pasiruošti gamtosauginio audito lapus. Jums pateikiami pavyzdiniai audito blankai, parinktos temos gali būti keičiamos atsižvelgiant į Jūsų įstaigos specifiką. Pavyzdinėje anketoje dažniausiai siūloma į klausimus atsakinėti „TAIP“ ir „NE“.

Atsakymas „NE“ reiškia, kad šioje srityje dar galima padirbėti ateityje. Specialioje anketos grafoje, įvertinus mokinių galimybes, galima pažymėti, kada gali būti imamasi veiksmų šiai problemai spręsti – šiais mokslo metais, kitais mokslo metais, o gal ir niekada. Pažymima, kokių finansų reikalauja problemos sprendimas (per didelių, įmanoma įgyvendinti, nieko nekainuoja, gali padėti rėmėjai); ar nėra būtinybės viską apskaičiuoti tiksliai.

Šia pavyzdine anketa naudotis neprivaloma. Kiekviena mokykla gali sugalvoti savo klausimus ar papildyti pateiktas anketas: atliekamas auditas priklausys nuo Jūsų įstaigos.
Svarbiausia pasirinkti tinkamas temas (temą), t. y. tas temas, kurias įgyvendinus pažanga ir pasiekti rezultatai bus matomi geriausiai.

Parsisiųskite audito klausimyną.