IMG_0921Kauno Milikonių progimnazijoje atliekų kiekis mažinamas jas rūšiuojant. Gamtosauginis komitetas lapkričio – gruodžio mėn. organizavo makulatūros rinkimo akciją ,,Renku makulatūrą – išsaugoju medį‘‘, kurioje dalyvavo 5-8 kl. mokiniai ir mokyklos mokytojai. Mokiniai žino, kad popierius gaminamas iš medienos ir perdirbant makulatūrą. Visi stengėsi rinkti popieriaus atliekas ir nešti į mokyklą, kad kuo daugiau makulatūros išvežti perdirbimui ir išsaugoti bent keletą medžių.
Dalį perskaitytų žurnalų, reklaminių lankstinukų, pakuočių mokiniai dailės ir technologijų pamokose prikėlė antram gyvenimui. Mokytojoms padedant, jie pagamino puikias eglutes, gėlytes, saulutes mokyklos interjero papuošimui. Laukiant šv. Kalėdų, šiais darbeliais buvo papuošta mokykla. Iš įvairių atliekų mokiniai būrelių užsiėmimų metu gamino dovanėles savo draugams, šeimos nariams, t.y. įvairias dėžutes, pieštukines žaisliukus eglutei, taupykles ir kt.

Biologijos mokytoja G. Zimnickienė,
Dailės mokytoja B. Ulanavičienė,
Technologijų mokytojos L. Zumarienė ir J. Norvaišienė