tyt 2Regioniniai parkai – tai saugomos teritorijos, steigiamos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu regioninės svarbos kraštovaizdžio kompleksams ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reguliuoti. Lietuvoje yra 30 regioninių parkų, kurie užima daugiau kaip pusę saugomų teritorijų ploto. Tytuvėnų regioninis parkas – 16-tas pagal dydį parkas.
Rugsėjo 13 ir 18 d., Radviliškio raj. Alksniupių pagrindinės mokyklos 4, 5, 7 klasių mokiniai su auklėtojomis ir gamtosaugininkų būrelio vadove vyko į Tytuvėnų regioninį parką. Lankytojų centre kultūrologė Agnė Buchaitė pristatė parko gamtines ir kultūrines vertybes. Antrame lankytojų centro aukšte, specialistė supažindino su krašto istorija nuo seniausių laikų, kai atslinko ledynas, iki paskutinės dvarininkės – Sofijos Romerienės tremties (jos grožį atspindinčią statulą ekskursijų pabaigoje mokiniai matė Tytuvėnų miestelio centre).
Taip pat mokiniai žiūrėjo trumpą filmuką apie gervės gyvenimo ciklą – išskrendančių gervių klyksmas ne kartą lydėjo lankytojų centre. Mokiniai minė gamtines mįsles, matė bebrų šeimyną, gervių kiaušinius.
Palypėjus aukščiau, patenkama į naujas ekspozicijas. Čia pristatomi radiniai iš Giliaus ežero, tarp jų – ir Antrojo pasaulinio karo metu nukritusio lėktuvo nuolauža. Gidė papasakojo istoriją apie šį nukritusį lėktuvą. Taip pat atkreipė dėmesį į dygliuotą antkaklį, kurio paskirtis spėliojama: gal buvo skirtas šunis nuo vilkų apsaugot, o gal veršelius nuo karvių nujunkyt.
Lankytojų centre, interaktyviuose ekranuose galima surasti įvairios norimos informacijos apie Tytuvėnų regioninį parką: gyvūnus, piliakalnius ir pilkapius, kraštovaizdį ir pan.
Apžiūrėjus lankytojų centrą, 7 klasės mokiniams vyko edukacinis užsiėmimas „Bitė ritė“. Jo metu ekologė Deima Pranckūnienė mokinius supažindino su bičių gyvenimu, jų šeimyna, darbais, o svarbiausia – su bičių gaminamais produktais, kurių mokiniai paragavo ir sužinojo naudą sveikatai. Pati įdomiausia dalis – tai žvakių liejimas: mokiniai patys pylė karštą vašką į formas ir kiek buvo džiaugsmo, sustingus vaškui, iš tų formų išėmus žvakes…
O kokios grožybės pasipylė! Viena už kitą gražesnė, įdomesnė. Ir kokių tik formų žvakių nebuvo! Namuose septintokai ruošė pristatymus apie parką. Po kelių dienų lietuvių kalbos pamoka ir buvo skirta Tytuvėnų regioniniam parkui. Pamokoje skambėjo mokinių sukurti eilėraščiai, pasakojimai, kvietimai, demonstruoti piešiniai…
Rugsėjo 18 d. 4-5 klasių mokiniai po ekskursijos lankytojų centrą, su parko vyr. specialiste Agne Areliūnaite keliavo į miško muziejų. Čia juos pasitiko daugybė miško paukščių bei žvėrių iškamšų. Gidė mokiniams parodė mažiausią Lietuvos paukštį – nykštuką, ir didžiausią – gulbę nebylę; stirną albinosę, didžiausią graužiką – bebrą; palygino, kuo skiriasi pelėda nuo apuoko…
Muziejuje lankytojams taip pat pristatoma didelė lesyklų įvairovė, įvairūs medžio darbai su gyvūnų atvaizdais.
Smagu, kad nemažas būrelis mokinių iš Alksniupių mokyklos susipažino su artimiausiu regioniniu parku.

Jurgita Beklešovienė,
Gamtosaugininkų būrelio vadovė