Siekdami atkreipti dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai darželio ugdytiniai ir pedagogai įtraukdami tėvus surengė akciją „Mašinytės kitaip“. Savaitės pabaigoje – penktadienį įvyko konkursas „Mašinytės kitaip“, kurio metu visos darželio grupės pristatė savo kurtą transporto priemonę. Komisija išrinko ir suteikė transporto priemonėm nominacijas: išmaniausia, linksmiausia, spalvingiausia, muzikaliausia.
Padėkos raštai ir maži siurprizai nudžiugino mažuosius kūrėjus.

Dalia Sakalauskienė ir Algita Rūdienė,
auklėtojos metodininkės, gamtosauginės darbo grupės narės