Prano Dovydaičio mokyklos atstovai Žuvinto biosferos rezervate

Prano Dovydaičio mokyklos atstovai Žuvinto biosferos rezervate

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 7 – 10 klasių mokiniai ir vadovės R. Žemaitienė ir K. Senkienė rugsėjo mėn. 16 d. vyko į edukacinę išvyką, Žuvinto biosferos rezervatą. Ekskursijos dalyviai buvo pasitikti Žuvinto lankytojų centre. Žuvinto...
Projektas „Žaidimų laukas“ Ukmergės darželyje „Eglutė“

Projektas „Žaidimų laukas“ Ukmergės darželyje „Eglutė“

Ukmergės lopšelio – darželio „Eglutė“ bendruomenė rugsėjo mėn. 19 dieną dalyvavo kūrybiniame meniniame projekte „Žaidimų laukas“, kurį inicijavo Kelmės lopšelio – darželio „Kulverstukas“ specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė bei...